29 July 2015

Kumpulan Bacaan Sholat 5 Waktu (Fardhu)

Kumpulan Bacaan Sholat 5 Waktu (Fardhu) - Tentunya kita sebagai seorang muslim/muslimah melakukan sholat adalah hal yang wajib kita lakukan. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk melaksanakannya. Nah, bagi kamu yang masih belum tahu bacaan sholat yang baik dan benar. Pas banget nih, mimin akan berikan informasi tentang Kumpulan Bacaan Sholat 5 Waktu (Fardhu) yang bisa kamu baca dibawah ini :

Kumpulan Bacaan Sholat 5 Waktu (Fardhu)

*MEMBACA NIAT SHOLAT

1. Niat Sholat Subuh (2 Raka'at)

Niat Sholat Subuh (2 Raka'at)
USHOLLII FARDLOLSH SHUBHI ROK'ATAINI MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA-AN (IMAAMAN/MA'MUUMAN) LILLAAHI TA'AALAA.

2. Niat Sholat Dzuhur (4 Raka'at)

Niat Sholat Dzuhur (4 Raka'at)
USHOLLII FARDLODH DHUHRI ARBA'A ROKA'AATIN MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA-AN (IMAAMAN/MA'MUUMAN) LILLAAHI TA'AALAA.

3. Niat Sholat Asar (4 Raka'at)

Niat Sholat Asar (4 Raka'at)
USHOLLII FARDLOL 'ASHRI ARBA'A ROKA'AATIN MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA-AN (IMAAMAN/MA'MUUMAN) LILLAAHI TA'AALAA.

4. Niat Sholat Maghrib (3 Raka'at)

Niat Sholat Maghrib (3 Raka'at)
USHOLLII FARDLOL MAGHRIBI TSALAATSA ROKA'AATIN MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA-AN (IMAAMAN/MA'MUUMAN) LILLAAHI TA'AALAA.

5. Niat Sholat Isya (4 Raka'at)

Niat Sholat Isya (4 Raka'at)
USHOLLII FARDLOL 'ISYAA-I ARBA'A ROKA'AATIN MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA-AN (IMAAMAN/MA'MUUMAN) LILLAAHI TA'AALAA.

*Jika melaksanakan sholat berjamaah sebagai imam maka tambahkan imaaman namun jika sholat jamaah sebagai makmum tambahkan ma'muuman.


*TAKBIRATUL IHRAM

TAKBIRATUL IHRAM
ALLAHU AKBAR


*DOA IFTITAH

DOA IFTITAH
ALLAAHU AKBARU KABIIRAA WAL HAMDU LILLAAHI KATSIIRAA WASUBHAANALLAAHI BUKRATAW WAASHIILAA. INNII WAJJAHTU WAJHIYA LILLADZII FATHARAS SAMAAWAATI WAL ARDHA HANIIFAM MUSLIMAW WAMAA ANA MINAL MUSYRIKIIN. INNA SHALAATII WANUSUKII WAMAHYAAYA WAMAMAATII LILLAAHIRABBIL ‘AALAMIIN. LAA SYARIIKA LAHUU WA BIDZAALIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIIN.


*BACA SURAT AL-FATIHAH

BACA SURAT AL-FATIHAH
BISMILLA-HIRRAHMA-NIRRAHIM.
ALHAMDU LILLAHI-ROBBIL ‘ALAMIN. ARRAHMA NIRRAHIM. MALIKI YAUMIDDIN. IYYAKA NA’BUDU WAIYYA-KANASTA’IN. IHDINASH-SHIRA-THAL MUSTAQIM, SHIRATHALLADZINA AN’AMTA’ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHU BI ‘ALAIHIM, WALADL DLAALLIIN, AMIN.


*MEMBACA SURAT AL-QUR'AN

MEMBACA SURAT AL-QUR'AN
1) AROAITAL LADZI YUKADZ DZIBU BIDDIN
2) FADZA LIKALLADZI YADU’UL YATIM
3) WALAA YA'HUDHU ALAA THO’AMIL MISKIN
4) FAWAILUL LILMUSHOLLIN
5) ALLADZIINA HUM’AN SHOLATIHIM SAHUN
6) ALLADZINA HUM YURO’UN(A)
7) WAYAMNA’U NAL MA'UN


*RUKU'

RUKU'
SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. (3X)


*I'TIDAL

I'TIDAL
SAMI’ALLAAHU LIMAN HAMIDAH.


*LALU DILANJUT MEMBACA

LALU DILANJUT MEMBACA
RABBANAA LAKAL HAMDU MIL’US SAMAAWATI WA MIL ‘ULARDHI WA MIL ‘UMAASYI’TA MIN SYAI’IN BA’DU.


*SUJUD

SUJUD
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. (3X)


*DUDUK DIANTARA DUA SUJUD

DUDUK DIANTARA DUA SUJUD
RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFA’NII WARZUQNII WAHDINII WA’AAFINII WA’FU ‘ANNII.


*TAHIYAT AWAL

TAHIYAT AWAL
ATTAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWATUTH THAYYIBAATU LILLAAH. ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH. ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ALAA ‘IBADADILLAAHISH SHAALIHIIN. ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH. WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH. ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD.


*TAHIYAT AKHIR

TAHIYAT AKHIR
Setelah baca tahiyat awal dilanjutkan dengan

.....KAMAA SHOLAITA ‘ALA SAIDINA IBRAHIIM WA ‘ALA AALIHI SAIDINA IBRAHIIM, WA BAARIK ‘ALA SAIDINA MUHAMMAD WA ‘ALA AALIHI SAIDINA MUHAMMAD, KAMAA BAARAKTA ‘ALA SAIDINA IBRAHIIM WA ‘ALA AALIHI SAIDINA IBRAHIIM, FIL ALAMINA INNAKA HAMIIDUM MAJIID.


*SALAM

SALAM
ASSALAAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAAH.


Nah, itulah informasi yang telah mimin berikan untuk kamu semuanya. Semoga informasi diatas bisa bemanfaat untuk kamu semua bagi kaum muslim/muslimah. Terima kasih sudah mengunjungi dan membaca blog mimin :)..
Share:

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive